Miqrasiya xidməti

Biz CARAT CONS MMC olaraq vergi ödəyicisi olan fiziki və hüquqi şəxslərə miqrasiya üzrə aşağıda qeyd etdiyimiz xidmətləri təklif edirik:

- Olduğu yer üzrə qeydiyyata alınma;

- Müvəqqəti yaşama icazələrinin alınması;

- Daimi yaşama icazələrinin alınması;

- İş icazələrinin alınması və s.