İnsan Resursları və Əmək qanunvericiliyi

Biz CARAT CONS MMC olaraq vergi ödəyicisi olan fiziki və hüquqi şəxslərə insan resursları və əmək qanunvericiliyi ilə bağlı aşağıda qeyd etdiyimiz xidmətləri təklif edirik:

- İşçilərin elektron hökumət portalında qeydiyyata alınması;
- Əmək müqavilələrinin bağlanması;
- Ştat cədvəllərinin tərtib edilməsi;
- Struktur cədvəllərinin tərtib edilməsi;
- Əmək məzuniyyəti, sosial məzuniyyətlərin, təhsil məzuniyyətlərinin hesablanması və əmrləşdirilməsi;
- Tam maddi məsuliyyət haqqında müqavilələrin tərtib edilməsi;
- İş vaxtının uçotu tabellərinin qurulması;
- Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi ilə bağlı əmrlərin tərtib olunması;
- İşçilərin icbari sığortası ilə bağlı müqavilələrin elektron sistemə daxil edilməsi və s.